Усан баптисм

Христэд итгэсэн бүхэн "Аугаа Захирамж"-ийн дагуу (Матай 28:18-20) зөвтгөлийн баптисм буюу усан баптисмыг хүртэхийн учрыг энэхүү слайдаар үзүүлэв. 

Дэлгэрэнгүй

Мацаг барин залбирахын учир

2016-01-30

Мацаг барих нь өлсөх, жингээ хасах, хоолны дэглэмээ өөрчлөх, биеийн хороо гадагшлуулах гээд янз бүрийн шалтгаанаар эрүүл мэндийн, шашны зорилгоор баридаг зүйл. Хэдий тийм ч,...

Тунхаглахын хүч чадал

2015-12-16

Сүнслэг тулаан гэж бий. Заримдаа бид залбирлаар тулалддаг ч, заримдаа талархал, магтаалаар тэгээд хамгийн гол нь Бурханы амлалт үгсийг итгэлээр хүлээн авч, биднийг чиглэсэн...

Христмасын тухай домог ба үнэн

2015-12-16

Жил болгоны Христмас баяраар янз бүрийн домог амилж эхэлдэг. Тэр бүхэнд нэг дор хариулт өгөх үүднээс дараах слайдыг та бүхэндээ зориулж бэлтгэв. Хэрэв та Христмасын...

Аврал гэж юу вэ?

2015-09-01

Авралын талаар олон хүн энгийн ойлголттой байдаг. Харин энэ судлалаар авралын талаар Библийн заадаг чухал үнэнийг сурах болно. Энэ материалыг татаж аваад өөрөө...

Эзэний зоог

2015-09-01

Итгэгчдийн хувьд чухал хоёр ёслол бий. Эхний нь итгэгчдийн баптисм буюу усан баптисм, хоёр дахь нь Эзэний зоог. Эзэний зоогийн талаарх сургаалыг та бүхэндээ толилуулж...